Zespół Gabinetu Fizjoterapii Krupa Med w Zabrzu

fizjoterapeuta Zabrze

Krzysztof Krupa

mgr Kamil Krupa

mgr Hanna Opiołka

mgr Adam Łątka 

mgr Aleksandra Pierzak

lek. Tomasz Merta