Rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego (fizjoterapia stomatologiczna)

Staw skroniowo-żuchwowy

Stawy skroniowo-żuchwowe to symetrycznie występujące struktury po dwóch stronach twarzoczaszki. Tworzą je połączenia kości skroniowej i żuchwy oraz niewielkiego krążka stawowego znajdującego się między nimi. Działanie stawu skroniowo-żuchwowego jest uzależnione od współdziałania wielu struktur wewnętrznych i zewnętrznych. Są to między innymi same stawy, dwa szeregi zębów, mięśnie okolicy stawu skroniowo-żuchwowego oraz więzadła. Dysfunkcje tej okolicy ciała mogą w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie poprzez problemy z jedzeniem, piciem czy mową.

Objawy wskazujące na dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego:

  • dźwięki stawowe występujące podczas jedzenia, ziewania (trzaski, kliknięcia, przeskakiwanie);
  • zgrzytanie zębami (tzw. bruksizm);
  • bóle okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, bóle głowy i twarzy
  • bezpośrednie urazy: złamania, pęknięcia kości stawu;
  • zwichnięcia stawu;
  • wzmożone napięcie mięśniowe (wynikające z przeciążeń mechanicznych lub stresowych/emocjonalnych);
  • problemy z ruchomością stawu (np. trudność z szerokim otwarciem ust lub nadmierna ruchomość);
  • asymetrie w ustawieniu żuchwy (np. widoczne przesunięcie do boku lub do tyłu);
  • braki w uzębieniu;
  • wady postawy (m.in. asymetrie ciała, skoliozy).

Rehabilitacja stomatologiczna

Rehabilitacja stawu skroniowo-żuchwowego, określana również jako fizjoterapia stomatologiczna często wykorzystywana jest jako wspomaganie leczenia ortodontycznego czy logopedycznego, a nawet psychologicznego i w korekcji wad postawy.

Rehabilitacja tej okolicy jest leczeniem nieinwazyjnym i zachowawczym. Często obejmuje tkanki otaczające daną strukturę, ponieważ dysfunkcje owego stawu mogą rzutować na problemy funkcjonalne innych okolic ciała. Między innymi: głowę szyję, obręcz barkową, kręgosłup.

Metody rehabilitacji, fizjoterapii stomatologicznej: