POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

I. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych, Administrator – Krupamed sp. z o.o. ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze, NIP: 6482820347; REGON:527243766
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://krupamed.pl/;
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu konta na Stronie) przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
   5. w celach marketingowych Administratora,
 2. REJESTRACJA WIZYTY
  1. Osoby, które dokonują na Stronie rejestracji wizyty u Administratora nie mają obowiązku rejestracji na stronie i tworzenia konta na Stronie. W celu rejestracji wizyty Użytkownik musi przejść procedurę rejestracji, tj. wybrać specjalistę, zakres usługi, termin oraz podać swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL oraz wskazać informacje dodatkowe. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (tj. imię, nazwisko oraz nr telefonu) jest wymagane w celu rejestracji wizyty. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Rejestracja konta Użytkownika na Stronie oraz umawianie wizyt u Administratora następuje poprzez aplikację Proassist, a co za tym idzie dane Użytkowników są przetwarzane przez aplikację Proassist. Proassist obsługiwane jest przez Proassist sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Handlowe 5, 31-935 Kraków, KRS: 0000378475, NIP: 6762436420, REGON: 121461470. Umawiając się na wizytę u Administratora Proassist ma dostęp do danych osobowych Użytkowników. W celu zapoznania się z zasadami ochrony danych osobowych przez Proassist zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i polityka prywatności Proassist, dostępną pod adresem: https://proassist.pl/polityka-prywatnosci/.
  3. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usług związanych z rejestracją wizyty u Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
   4. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji w punkcie zatytułowanym MARKETING.
   5. Jeżeli Użytkownik umieszcza na Stronie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.
 3. REJESTRACJA NA WIZYTĘ
  1. Poprzez Stronę Administrator umożliwia ustalanie terminów wizyt w jego przedsiębiorstwie w zakresie świadczonych usług.
  2. Pełen zakres świadczonych przez Administratora usług oraz ich cena podane są na Stronie. Ceny te mogą ulegać zmianie, przy czym cena ustalonej już wizyty jest stała.
  3. W przypadku chęci rejestracji na wizytę u Administratora Użytkownik musi przejść procedurę rejestracji, tj. wybrać specjalistę, zakres usługi, termin oraz podać swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL oraz wskazać informacje dodatkowe. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (tj. imię, nazwisko oraz nr telefonu) jest wymagane w celu rejestracji wizyty.
  4. Podane na Stronie ceny usług wiążą zarówno Użytkownika jak i Administratora. Płatność dokonywana jest w przedsiębiorstwie Administratora.
 4. KONTAKT
  1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu kontaktu mailowego lub telefonicznego. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne
  2. Dane osobowe Użytkownika, który kontaktuje się z Administratorem przy pomocy adres mailowego lub telefonicznie albo przy pomocy formularza kontaktowego są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

IV. MARKETING

 1. CELE MARKETINGOWE
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 2. REKLAMA BEHAWIORALNA
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
  2. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 3. MARKETING BEZPOŚREDNI
  1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

V. SOCIAL MEDIA 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook czy Youtube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 2. Na Stronie widnieją zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli Użytkownik kliknie w jeden z takich przycisków (jak np. „Lubię to” na Facebooku) pewne informacje zostaną udostępnione dostawcom tych kanałów społecznościowych. Jeśli Użytkownik jest w tym samym czasie zalogowany na dane konto społecznościowe, dostawca usług społecznościowych może połączyć te informacje z kontem Użytkownika na kanale społecznościowym i upublicznić działania na profilu Użytkownika w taki sposób, że będą one udostępnione innym użytkownikom sieci.
 3. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych, m.in. Facebook.com i Youtube oraz innych, mogą znajdować się na stronie Strony. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Google
  1. Facebook oraz Instagram obsługiwany jest przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 oraz Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook https://developers.facebook.com/docs/plugins ; https://help.instagram.com/519522125107875;
  2. Youtube obsługiwany jest przez Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States: google.de/intl/de/policies/privacy;
 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym w jakim czasie Użytkownik miał dostęp do Strony. Jeśli podczas oglądania Strony bądź przebywania na niej, Użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Instagramie, dostawca jest w stanie łączyć zainteresowania Użytkownika, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie Użytkownika przez Facebook Instagram na stronie internetowej Strony należy się wylogować z konta przed rozpoczęciem przeglądania Strony.
 5. Strona zawiera także łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook oraz You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, jako że Administrator nie ma wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, jak również wiedzy na temat pełnego zakresu ich pozyskiwania, celu ich przetwarzania ani czasu ich przechowywania. Administrator nie ma również informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawców wtyczek.
  1. Adresy dostawców wtyczek oraz adresy URL do ich polityki prywatności:
   1. Facebook: http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje dotyczące pozyskiwania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084 ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystąpił do porozumienia „Tarcza Prywatności” zawartego pomiędzy UE a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
   2. Youtube: www.google.de/intl/de/policies/privacy;
 6. Na Stronie publikowane są także oceny klientów bądź pacjentów przedsiębiorstwa Administratora, które to oceny są dodawane przez nich na fanpage’u Administratora prowadzonym na portalu Facebook. Korzystanie przez Użytkownika z portalu Facebook podlega zasadom ochrony danych osobowych portalu Facebook, z którymi można zapoznać się pod linkami wskazanymi w ust. 5 powyżej.
 7. Po dodaniu opinii i oceny przedsiębiorstwa Administratora na fanpage’u Administratora prowadzonym na portalu Facebook, opinia i ocena użytkownika zostanie wyświetlona na Stronie pod adresem: https://krupamed.pl/opinie-o-nas/. Widnieć będzie ocena, treść opinii oraz dane nazwa (zazwyczaj więc imię i nazwisko) konta na portalu Facebook, z którego została wystawiona dana opinia. Dodając opinię na portalu Facebook automatycznie wyrażają Państwo zgodę na ich wyświetlanie na Stronie.
 8. W przypadku braku zgody na wyświetlanie opinii na Stronie, prosimy o kontakt:
  1. pisemnie na adres: Krupamed sp. z o.o., ul. Roodevelta 46, 41-800 Zabrze;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krupamedkontakt@interia.pl;
 9. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, a Administrator zdejmie opinię ze Strony.
 10. Na Stronie publikowane są materiały video, które są zamieszczone na portalu YouTube. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane wymienione w ustępie 4. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych.
 11. W przypadku wizyty na Stronie i odtworzeniu danego materiału video zamieszczonego na portalu YouTube, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo dany materiał video na Stronie, co wiąże się z przekazaniem do YouTube danych osobowych. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto Użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta Użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google (a co za tym idzie i na portalu YouTube), Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed odtworzeniem materiału video. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.
 12. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 13. Na Stronie widnieje także zintegrowany komunikator służący do kontaktu z Administratorem, oparty na komunikatorze Messenger należący do przedsiębiorstwa Facebook.
 14. W przypadku nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Administratorem przy pomocy tego komunikatora, Użytkownik do wyboru opcje albo zalogowania się do swojego konta na Facebooku, w celu prowadzenia konwersacji z Administratorem ze swojego konta Facebook i powiązanego z nim Messengera, albo prowadzenie konwersacji jako gość. W tym drugim jednak przypadku konwersacja pozostanie dostępna przez okres maksymalnie 24 godzin po zamknięciu czatu.
 15. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji prowadzenia konwersacji z Administratorem przy zalogowaniu się do swojego konta na Facebooku, dane osobowe oraz treść konwersacji będzie w pełni widoczna i udostępniona portalowi Facebook, który będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika zgodnie ze swoimi zasadami przetwarzania danych osobowych, które są opisane tutaj: https://www.messenger.com/privacy?locale=pl_PL.
 16. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji prowadzenia konwersacji z Administratorem jako gość, portal Facebook także będzie miał dostęp do treści konwersacji i do danych w niej zawartych, jednakże konwersacja ta nie zostanie powiazania z kontem Użytkownika na portalu Facebook.

VI. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.

 1. COOKIES „SERWISOWE”
  1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
   6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  2. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, tym samym dane Użytkownika odwiedzającego Serwis otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 2. COOKIES „MARKETINGOWE”
  1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 3. GOOGLE ADS.
  1. Strona korzysta z programu Google Ads.
  2. Google Ads jest programem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). W ramach Google Ads Administrator stosuje tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz Strona są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.
  3. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.
  4. Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.
  5. Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/.
  6. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
  7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:
 3. pisemnie na adres: Krupamed sp. z o.o., ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze;
 4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krupamedkontakt@interia.pl;
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 6. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

IX. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, czy konsultingowe, w tym przede wszystkim:
  1. Proassist sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Handlowe 5, 31-935 Kraków, KRS: 0000378475, NIP: 6762436420, REGON: 121461470 – jako podmiot obsługujący aplikację Booksy, za pomocą której możliwa jest rezerwacja terminu i ustalenie wizyty w przedsiębiorstwie Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników Strony do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji i podmiotów wyraźnie w tej polityce prywatności wskazanych (jak np.: Google, Facebook).

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
  i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XII. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

  1. pisemnie na adres: Krupamed sp. z o.o, ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krupamedkontakt@interia.pl;

XIII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Użytkownik może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
  1. pisemnie na adres: Krupamed sp. z o.o, ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krupamedkontakt@interia.pl;
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI REGULAMINU

 1. Treść niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://krupamed.pl/;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkowników. Wszelkie zmiany treści niniejszego dokumentu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na Stronie internetowej. Zmiana niniejszego dokumentu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej https://krupamed.pl/.