Zespół Osgooda Schlattera

Jeśli zauważasz u siebie któryś z objawów, jak:

  • miejscowy ból pod kolanem;
  • ból, który występuje w spoczynku i/lub w trakcie wysiłku;
  • ból, który nasila się po wysiłku;
  • miejscowe podwyższenie temperatury w okolicy bolesnego miejsca;
  • miejscowy obrzęk.

Co to jest zespół Osgooda Schlattera

Dawniej określany jako jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej. Co ciekawe, zespół ten jest chorobą młodych, zwykle aktywnych sportowo osób w okresie wzrostu. Statystycznie częściej dotyka chłopców niż dziewczynki, ale objawia się tak samo. Przyczyny powstania tej dolegliwości nie zostały do końca poznane.

Dzieci z zespołem Osgooda Schlattera zwykle mają charakterystycznie ustawioną miednicę w tzw. przodopochyleniu, nadmiernie napięty mięsień czworogłowy uda (głowę prostą) oraz pronacyjnie ustawione stopy (kostka „ucieka” do środka)

Jak leczymy zespół Osgooda Schlattera w KrupaMed w Zabrzu?

Najważniejsza jest diagnostyka, ponieważ są choroby, które mają podobny przebieg. W tym celu wykonuje się szereg testów klinicznych i w razie potrzeby kierujemy pacjenta na wykonanie RTG i/lub USG

Rehabilitacja uzależniona jest od stopnia choroby wg 3 stopniowej klasyfikacji.

W terapii wykorzystujemy: 

Dodatkowo edukujemy pacjenta w zakresie korekcji postawy ciała i nauki prawidłowych wzorców ruchowych.