Czy fizjoterapeuta może wystawić L4? Co może fizjoterapeuta – formalności związane z wizytą u fizjoterapeuty. Uprawnienia fizjoterapeuty

Często fizjoterapeuci kojarzą się z osobami, które ukończyły krótkie kursy, dzięki którym potrafią wykonywać masaż. Jest to bardzo mylne i krzywdzące, gdyż aby wykonywać zawód fizjoterapeuty, trzeba ukończyć studia wyższe. Warto jednak pamiętać o tym, że pomimo bezpośredniego wpływu działań fizjoterapeuty na zdrowie fizyczne jego klientów, nie jest on lekarzem. Wobec tego niejednokrotnie pojawiają się pytania, czy można otrzymać zwolnienie lekarskie od fizjoterapeuty? W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na to oraz wiele innych pytań.

Uprawnienia fizjoterapeuty

Zacznijmy od tego, jakie uprawnienia należy zdobyć, aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty. Przede wszystkim należy podkreślić, iż zawód ten jest samodzielnym zawodem medycznym. Dokładne regulacje znajdują się w ustawie z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, konieczne jest ukończenie studiów wyższych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, orzeczenia lekarskiego, które potwierdzi, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Co więcej, koniecznie należy odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową oraz zdać Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

Szukając tego typu pomocy, warto zwrócić uwagę na to, czy w gabinecie, do którego się udaliśmy, pracują odpowiednio wykwalifikowane osoby. Rehabilitacja w Zabrzu w KrupaMed to dla osób mieszkających na południu Polski miejsce, gdzie można znaleźć fachową pomoc w przypadku różnego rodzaju schorzeń lub kontuzji.

Jak widać, osoby chcące wykonywać ten zawód muszą sprostać niemałym wymaganiom. W związku z tym, czy fizjoterapeuta może wystawić receptę? Przede wszystkim w ofercie gabinetów takich jak fizjoterapia Zabrze znajdziemy rehabilitacje oraz fizjoterapię. Czego jeszcze możemy oczekiwać od pracowników tego typu miejsc?

Czy fizjoterapeuta może wystawić l4?

W pierwszej kolejności odpowiemy na pytanie dotyczące recept. Otóż fizjoterapeuta może wystawić receptę na wyroby medyczne, ich dokładny wykaz można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. Są to głównie ortezy, protezy, specjalistyczne buty oraz wiele innych wyrobów. Natomiast jeśli chodzi o zwolnienie z pracy, to fizjoterapeuta nie ma uprawnień do wystawiania L4.

Czy fizjoterapeuta może wystawić skierowanie?

Wiemy już, że fizjoterapeuta może wystawić receptę na konkretne wyroby medyczne, jednak nie uzyskamy od niego zwolnienia lekarskiego.

Jeśli chodzi o skierowania, to nie ma on możliwości wysłania swoich pacjentów na badania inwazyjne. Nie mniej w przypadku wątpliwości dotyczących przebiegu leczenia, powinien on odesłać pacjenta do lekarza w celu dodatkowych badań diagnostycznych.

Do fizjoterapeuty możemy się udać, jeśli zaleca nam to lekarz, np. ortopeda, bądź gdy sami zauważamy, że jest nam potrzebna tego rodzaju pomoc. Aby skorzystać z pomocy fizjoterapeutycznej, nie jest nam potrzebne skierowanie lekarskie.